Shuma minimale për porosi është 3000 lekë.

Lisen (60 gr)

nga Puka

60 gr

Kategoria: Erza te Thata

Lloji: Te Vecanta
Produkte te ngjashme