Shuma minimale për porosi është 3000 lekë.

Jufka Dibre (0.5 kg)

nga Dibra

0.5 kg

Lloji: Te Gatshme
Produkte te ngjashme