Për shkak të kërkesave të shumta dhe kohës së kufizuar, të gjitha porositë do të dorëzohen brenda 24 orëve.

Permie Te Thara (50 gr)

nga Puka

50 gr

Kategoria: fruta te thata

Lloji: Te Sezonit
Produkte te ngjashme