Shuma minimale për porosi është 3000 lekë.

Arrat dhe Te tharat